Skip to main content

Hanna Sofia Rehnberg

Journalist och forskare

Jag är journalist och lektor i svenska språket med en förkärlek för berättelser. På den här webbplatsen kan du läsa lite om min verksamhet. Just nu arbetar jag med ett journalistiskt projekt som jag kallar Mina drömmars land – om att åldras i ett annat land än uppväxtlandet. Inom ramen för detta projekt intervjuar jag äldre personer som invandrat till och utvandrat från Sverige. Kontakta mig gärna om du hittar något på webbplatsen som är av intresse!

Berättelser om utsatthet

Rapporten Berättelser om utsatthet från 2023 handlar om diskriminering. I rapporten återges berättelser från människor som jag mött och intervjuat. De delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser i syfte att bidra till ett mer upplyst och jämlikt samhälle.

Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag riktat till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Uppdraget gick ut på att utöka kunskapen om diskriminering relaterad till flera diskrimineringsgrunder. Rapporten inriktas därför på det som brukar kallas intersektionella perspektiv på diskriminering. Bakgrunden är denna: en människa är aldrig endimensionell, och hur vi blir bemötta i en viss situation kan relateras till alla de kategorier som vi sorteras in i (kön, etnisk tillhörighet, ålder etc).

Här kan du ladda ner rapporten digitalt eller beställa ett fysiskt exemplar av den: Berättelser om utsatthet

Organisationer berättar – avhandling om storytelling

Hur används berättelser i organisationers strategiska kommunikation? Hur kan berättande skapa band mellan medarbetare, varumärken, konsumenter och medborgare? Varför är det så populärt med storytelling? Och vad säger det om vår tid? Dessa frågor utforskas i den språkvetenskapliga avhandlingen Organisationer berättar. Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation. Som fallstudier används friluftsföretaget Fjällräven,  hamburgerkedjan Max, den kommunala organisationen Malmö stad och en församling i Svenska kyrkan.

Om du vill läsa mer:
› Pressmeddelande
› Avhandlingen i fulltext

Glömda – Rapport från en svensk flyktingförläggning

När min reportagebok Glömda kom ut 2007 presenterades den så här av förlaget:

"Under arbetet med den här boken bodde journalisten Hanna Sofia Öberg på en flyktingförläggning i södra Sverige under ett år. Resultatet är ett omskakande reportage om hur vardagen ser ut för den som lever som asylsökande i Sverige. I boken får vi lära känna människor och familjer som lever sina liv i väntan på det stora beskedet. De lever i ett land där invånarna får veta att väntande barn som drabbats av svåra depressioner bara spelar apatiska för att öka sina chanser att få stanna.

Glömda är ett reportage om Migrationsverket, om sanningen bakom Sveriges påstått humana flyktingpolitik, om makt och om vanmakt. Men framför allt är Glömda berättelsen om Josef, Senan, Pervin och andra väntande människor vars existens de flesta av oss har glömt bort.

Glömda – Rapport från en svensk flyktingförläggning är nödvändig läsning för alla som vill skapa sig en egen uppfattning i flyktingfrågan."

Boken har några år på nacken, så den finns inte längre att köpa – men den finns att låna på bibliotek.

Röda Korsets första journalistpris 2006

Så här löd juryns motivering när jag i tidernas begynnelse fick Röda Korsets första journalistpris:
"Röda Korsets Journalistpris 2006 går till Hanna Sofia Öberg som med respekt, engagemang och en ambition utöver det vanliga skildrat vardagslivet på en av landets alla flyktingförläggningar. Under närmare ett års tid levde Hanna Sofia i anslutning till flyktingförläggningen i Hultsfred, vilket resulterat i en rad artiklar där de asylsökande själva får komma till tals. Istället för att beskrivas i termer av asylregler och paragrafer träder de människor hon träffar fram som personer med intressen, drömmar och rädslor. Hennes skildring av vardagslivet på förläggningen ger en bild av ett annat Sverige - samtidigt som hon hela tiden betonar det som förenar oss; maten, konsten och hoppet om framtiden. Hanna Sofia har, genom sina reportage, beskrivit en vardag som vanliga svenskar annars inte får ta del av. Det främmande har gjorts mindre främmande och därmed också mindre hotande."

Läs artikelserien som pdf