Skip to main content

Hanna Sofia Rehnberg

Journalist och forskare

Uppdrag

I mån av tid åtar jag mig uppdrag av olika slag – med fokus på utredning, kommunikation etc. Här är exempel på några myndighetsuppdrag som jag har genomfört:

Inom ramen för ett regeringsuppdrag som Diskrimineringsombudsmannen fått gjorde jag en intervjustudie, som publicerades i rapporten Berättelser om utsatthet: En analys av diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder

Jag var medlem i referensgruppen för en rapport om myndighetskommunikation (ESO-rapport 2021:3), utgiven av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, som är en självständig kommitté under Finansdepartementet. Här kan du läsa om rapporten Ingen reklam tack: En ESO-rapport om myndigheternas kommunikation

Jag är medförfattare till Delmi-rapporten Tolkfunktionen i asylprocessen.