Skip to main content

Hanna Sofia Rehnberg

Journalist och forskare

Flera perspektiv på kommunikation

Jag är intresserad av forskningskommunikation och berättar gärna om både min egen och andras forskning.

Om andras forskning har jag bland annat berättat i en rad artiklar skrivna för Riksbankens Jubileumsfonds webbplats. En av artiklarna handlar om vad som gör människan unik

Jag forskar om organisationskommunikation och strategisk kommunikation – ur en språkvetenskaplig synvinkel. Just nu bedriver jag, tillsammans med organisationsvetaren Maria Grafström, forskningsprojektet Offentliga organisationer som nyhetsproducenter. Ett resultat av detta projekt är kapitlet Uppluckrade gränser – kommunikatören som journalist? (som ingår i antologin Vad är journalistik?).

Ett av mina forskningsintressen är strategiskt berättande, kanske mer bekant som corporate storytelling. Om detta handlar min doktorsavhandling Organisationer berättar och även artikeln Mer än en god i historia

Jag var medlem i referensgruppen för en rapport om myndighetskommunikation, utgiven av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, som är en självständig kommitté under Finansdepartementet. Här kan du läsa om rapporten Ingen reklam tack: En ESO-rapport om myndigheternas kommunikation

Dessutom har jag vidareutvecklat, undervisat på och under en tid varit samordnare för Kommunikatörsprogrammet vid Södertörns högskola.