Skip to main content

Hanna Sofia Rehnberg

Journalist och forskare

Med fokus på språket i samhället

Som språkforskare intresserar jag mig för hur språk och texter används i dagens samhälle – i vissa sammanhang kallas mitt ämnesområde sociolingvistik. I min forskning undersöker jag  berättande i olika sammanhang – asylberättelser, strategiska berättelser och nyhetsberättelser, och på senare tid även berättelser om diskriminering, livsberättelser och kommunala coronaberättelser. Mycket av min forskning hittills har handlat om kommunikation i offentlig sektor.

För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojekt om offentliga organisationers nyhetsproduktion. Jag förbereder också ett nytt projekt om kommunal medborgarkommunikation i sociala medier med planerad start våren 2025.

Från och med våren 2022 är jag anställd som lektor i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, där jag bland annat arbetar med utveckling av arbetslivsrelaterade kurser inom masterprogrammet. Information om min forskning kan du ta del av på min profilsida på Uppsala universitet

År 2014 disputerade jag vid Uppsala universitet med en doktorsavhandling om strategiskt berättande, det som ofta kallas corporate storytelling. Under de följande åren var jag anställd vid Södertörns högskola, först som lektor i svenska och därefter som lektor i journalistik. Vid sidan om min forskning arbetade jag då bland annat med högskolans kommunikatörsprogram och journalistutbildningar.