Skip to main content

Hanna Sofia Rehnberg

Journalist och forskare

Strategiskt berättande

omslag avhHur används berättelser i organisationers strategiska kommunikation? Hur uttrycks värderingar i och genom berättelser? Varför är det så populärt med storytelling – och vad säger det om vår tid?

Dessa frågor utforskas i min språkvetenskapliga doktorsavhandling Organisationer berättar – Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation. Som fallstudier används friluftsföretaget Fjällräven, hamburgerkedjan Max, den kommunala organisationen Malmö stad och en församling i Svenska kyrkan.

Vill du veta mer om avhandlingen? Klicka på någon av länkarna nedan:

Pressmeddelande

Avhandlingen i fulltext

 

 

Här är ytterligare några texter som jag har skrivit om strategiskt berättande och om berättande i organisationer:

Rehnberg, Hanna Sofia & Maria Grafström, 2022. Kommuninformationens bedrägliga lätthet – om coronaberättelser. Organisation & Samhälle 1/2022. S. 4–9.

Ek Österberg, Emma & Hanna Sofia Rehnberg, 2022. Goda exempel som redskap i styrning. I: Anders Ivarsson Westerberg & Bengt Jacobsson (red.), Förvaltningen i samhället. Lund: Studentlitteratur. S. 239–250.

Rehnberg, Hanna Sofia, 2017. På väg: Berättelser om Trafikverket. (Förvaltningsakademins skriftserie 14.) Huddinge: Södertörns högskola.

Rehnberg, Hanna Sofia, 2016b. Mer än en god historia: Om organisationers berättande i sociala medier. Nordicom-Information 38 (2). Göteborg: Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning, Göteborgs universitet. S. 89–93.

Rehnberg, Hanna Sofia, 2014. Företagsgrundaren som välgörare, affärsman eller entreprenör: Betydelsen av hjältens projekt för företagets identitetsbygge i varumärkesberättelser. I: Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund & Camilla Lindholm (red.), Svenskans beskrivning 33. (Nordica Helsingiensia 37.) Helsingfors: Helsingfors universitet. S. 395–405.

Rehnberg, Hanna Sofia, 2013. ”I begynnelsen slutade ryggsäckarna alltid som päronformade påsar vid rumpan”: Erbjudanden om gemenskap och identitet i företags skapelseberättelser. I: Björn Bihl, Peter Andersson & Lena Lötmarker (red.), Svenskans beskrivning 32. Karlstad: Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstad universitet. S. 266–274.

Rehnberg, Hanna Sofia, 2011. Att skapa en förebild: Transitivitet, ergativitet och berättelsestruktur i två kommunala hjältesagor. I: Per Holmberg, Anna-Malin Karlsson & Andreas Nord (red.), Funktionell textanalys. Stockholm: Norstedts. S. 65–81.