Skip to main content

Hanna Sofia Rehnberg

Journalist och forskare

Bakgrund

Verner von Heidenstam lär ha suttit på ett hotellrum i Schweiz när han längtade stenarna där barn han lekt. De berömda raderna skaldade han under en lång utlandsvistelse på 1880-talet. Vilhelm Mobergs romangestalt Kristina från Duvemåla hade sitt astrakanäppleträd som en länk till hemlandet.

Aldrig förr har så många människor åldrats i länder där de inte är födda. Det beror helt enkelt på att både migrationen och antalet äldre ökar. I vårt globaliserade tidevarv har världen krympt – det är lättare och billigare att resa långt, och den digitala tekniken underlättar för den som vill skapa kontakter med människor på avlägsna platser. Samtidigt ökar andelen äldre i de rika länderna, och vi lever allt längre.

Med andra ord pekar allt på att de äldre migranterna kommer att bli allt fler. I det pågående journalistiska projektet Mina drömmars land undersöker jag vad det innebär att åldras i ett annat land än uppväxtlandet.

Orsakerna till att människor emigrerar är flera – det kan handla om arbetsmöjligheter, kärlek, äventyrslust, flykt eller en längtan att vara nära anhöriga som redan har utvandrat. På den här webbidan samlar jag intervjuer som jag gjort med människor som invandrat till eller utvandrat från Sverige. Något som förenar människorna som du möter här är att de inte gjort ett aktivt val att åldras i ett annat land, utan det var bara så livet blev.

Det har gjorts många reportage om äldre så kallade livsstilsmigranter, som gärna styr kosan mot sydligare breddgrader för att leva ett behagligt liv på ålderns höst. Men jag har inte rest till Thailand och Portugal för att hitta mina intervjupersoner. Jag har rest till München, Madrid, Landskrona och Vadstena. Jag har letat efter berättelserna som inte lika ofta berättas.

Ända sedan jag var barn har jag varit fascinerad av ålder. Jag hörde en gång någon säga att människor som levt långa liv har alla åldrar inom sig, och jag tycker att det finns något svindlande i detta. Den som dessutom har bytt land har även flera platser och kulturer inom sig. Lusten att få möta människor och ta del av deras tankar och erfarenheter om detta – och sedan sprida deras berättelser vidare till andra – är vad som driver mig i detta projekt.

Kanske blir det en bok så småningom – eller också fortsätter jag helt enkelt att fylla på med artiklar här på webbsidan.

Hoppas att texterna väcker tankar hos dig. Har du egna erfarenheter och reflektioner som du vill dela med dig av? Hör gärna av dig till mig i så fall!